Announcement
Posted on 2011-05-20 16:13:08 by Administrator

Minimum Quantity Order (moq)


UNTUK MAKLUMAT SEMUA PEMBEKAL JIKA TERDAPAT "MOQ" PADA SEBUTHARGA TUAN PUAN. SILA MASUKKAN "MOQ" TERSEBUT PADA RUANGAN "MINIMUM QUANTITY BUY" DAN RUANGAN "REMARK".

SEKIAN, TERIMA KASIH.